Zaļākai rītdienai radīts bitumena atgriezumu otrreizējās pielietošanas veids

19 Feb 2021

Lai samazinātu bitumena produkcijas ražošanas atkritumu daudzumu, UAB “Mida LT” ir izstrādājis iespēju bitumena atlikumus atgriezt ekonomikas aprites ciklā. Baltijas ekoloģijai tik būtiskais solis nebūtu bijis veiksmīgs bez ciešas sadarbības ar Viļņas Ģedimina tehniskās universitātes (Vilniaus Gedimino technikos universiteto) (VGTU) zinātniekiem.

MIDA zīmolam piederošajā bitumena pārsegumu rūpnīcā gada laikā veidojas vairāki simti tonnu bitumena atkritumu un atgriezumu, kam ir liels otrreizējās izmantošanas potenciāls. Lai tās vienkārši nenodotu atkritumu izgāztuvē, ir iespēja pieņemt ievērojami ekoloģiskāku risinājumu un bitumena atkritumus un atgriezumus izmantot atkārtoti. Šāda prakse tiek pielietota ASV, kur līdzīgus ražošanas atkritumus izmanto ceļu būvē, tādēļ UAB “Mida LT” vadība rosināja veikt zinātnisku pētījumu, kura rezultātā būtu iespējams rast risinājumu ražošanas atlikumu tālākai izmantošanai.

111.jpg

Rakstā izmantotas VGTU fotogrāfijas

Bitumena atgriezumus otrreizēji iespējams izmantot divos veidos

VGTU zinātnieki šo pētījumu veiksmīgi beidza 2019. gada sākumā un tas apstiprināja, ka bitumena atlikumi, kas rodas ražošanas laikā, ir piemēroti izmantošanai ceļu būvē, turklāt arī otrreizējā aprites ciklā tos iespējams izmantot divos veidos. Pirmkārt – ar bitumena atgriezumiem iespējams nomainīt smilti vai grunti uz valstu iekšējiem ceļiem, piemēram - mežos, nacionālajos parkos, valsts aizsargātās teritorijās, pierobežā, karjeros un hidrotehnikas iekārtu piebrauktuvēs. Pētījuma rezultāti uzrādīja, ka lielas noslodzes ceļu būvei efektīvākā bitumena atgriezumu un minerālmateriālu (smilts vai grunts) maisījuma attiecība ir 1:1, bet vidējas un vieglas noslodzes ceļu seguma būvei bitumena atgriezumus var efektīvi izmantot bez smilts vai grunts piemaisījuma.

Otrs ražošanas laikā radušos bituma atkritumu pielietošanas veids – asfalta maisījuma ražošana. Sasmalcinot bitumena atkritumus līdz 10 mm, ar tiem iespējams nomainīt daļu bitumena, kas tiek izmantots asfalta maisījumu ražošanā. Piemēram, asfaltbetona maisījumā AC 16 PD, kuru Baltijā katru gadu saražo un izmanto lielos daudzumos, bitumena atkritumu sastāvs varētu sasniegt 5–7%. Ceļu būves segumus, kuros bitumens daļēji aizstāts ar smalcinātiem atlikumiem, iespējams izmantot arī valsts nozīmes ceļu būvē.

22.jpg

Bitumena seguma atgriezumi

Ieguvums dabai un ekonomikai

Bitumens, tāpat kā akmeņogles vai nafta, ir dabas resurss, kas veidojas izgarojot naftas gaistošajiem komponentiem. Kā būvmateriālu to izmantoja jau 3800 gadus pirms mūsu ēras. Gadsimtu gaitā tas atjaunojas, taču tas notiek ārkārtīgi lēni – lēnāk, nekā tiek patērēts. Iekļaujot bitumenu atkārtotā ekonomikas aprites ciklā, jumtu un fasāžu segumu ražošanu iespējams padarīt daudz saudzīgāku videi un apkārtējai dabai.

Šī pētījuma rezultāti paver plašas iespējas otrreizējai bitumena segumu ražošanas procesā radušos atlikumu izmantošanai. Ceļu segums, kura būvei izmanto asfaltu ar bitumena seguma smalcinājumiem, ir nedaudz blīvāks un izturīgāks pret grumbām, nekā ierastais segums – to nodrošina šķiedras un polimēri, kas atrodas sasmalcinātu bitumena segumu atgriezumu sastāvā. Turklāt bitumens ir pats dārgākais asfalta maisījuma sastāva materiāls, daļu tā aizvietojot ar smalcinātiem bitumena seguma atgriezumiem, nedaudz samazinātos arī ceļa būves izmaksas.

Projekta realizācija ieplānota jau šogad

Balstoties uz pētījuma rezultātiem, VGTU zinātnieki ir sagatavojuši ieteikumus iekšējās ražošanas kontroles sistēmai. Tos ieviešot, bitumena atkritumi un atgriezumi, kas veidojas jumtu un fasāžu segumu ražošanā, tiks veiksmīgi sertificēti izmantošanai iekšējo ceļu būvē un asfalta maisījumu ražošanā.

“Ārkārtas stāvoklis, kas pasludināts “Covid-19” epidēmijas dēļ, protams, palēnina projekta ieviešanas tempu, tomēr tas neapturēs tā ieviešanu. Šobrīd noslēguma procesā ir normatīvo dokumentāciju sakārtošana nesasmalcinātu atgriezumu izmantošanai iekšējās nozīmes ceļu būvniecībā, arī atgriezumu smalcināšanas iekārta jau ir sagatavota darbībai. Neraugoties uz visiem sarežģījumiem, ko uzņēmējdarbībai un ražošanai rada epidēmija, tuvākā pusgada laikā rūpnīca sāks bitumena jumtu un fasāžu segumu atgriezumu un smalcinājumu piegādi ceļu būves uzņēmumiem,” informē uzņēmuma ģenerāldirektors Andrjus Jaks (Andrius Jakas).